Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Обява за публичен търг

    • 21-06-2021, 10:11
    • 611
    • 0
    • ---
    Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от общински имот – частна общинска собственост – помещение с обща ползваема площ от 47.88 кв.м , находящо се в Парцел III, квартал 17 по регулационния план на с.Трекляно ( сградата на „ Бившата автостанция“) , актуван с акт за частна общинска собственост № 29 от 24.09.2001 г. за търговска дейност.

    За повече информация прочетете тук.
    Powered by Община Трекляно © 2012