Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Административни услуги Местни данъци и такси

    1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

    2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения

    2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

    2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

    2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

    2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

    2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

    2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

    2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

    2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

    2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

    2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

    2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци
    Powered by Община Трекляно © 2012