Плащане на МДТ
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ НЕО

   • 29-09-2020, 16:47
   • 130
   • 0
   • ---
   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ НЕО НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
   На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 29.09.2020 г. – 29.10.2020 г. се провеждат консултации по проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Трекляно и Екологична оценка (ЕО) към него.
   Общите устройствени планове, възложени по реда на ЗУТ и включени в Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО) подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по ЕО се съвместяват изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете.

   За повече информация прочетете тук.

   Опорен план.
   Регионален контекст.
   ОУПО - Трекляно - 10.2019 - 25000.
   Демография.
   ОУПО Трекляно - Схема КИН 10.2019 25000.
   Приложение 1Б Режими КИН Трекляно.
   Система обитаване.
   Приложение 1Б таблица НКЦ Трекляно.
   Управление.
   Концепция.
   ВИК.
   60-57 ОУПО Трекляно - схема електро 09.2019 50000.
   60-57 ОУПО Трекляно - схема транспорт 09.2019 50000.
   Детайл Трекляно.
   Обяснителна записка ПП ОУПО Трекляно.
   Powered by Община Трекляно © 2012