Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ НЕО

    • 29-09-2020, 16:47
    • 1006
    • 0
    • ---
    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ НЕО НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
    На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 29.09.2020 г. – 29.10.2020 г. се провеждат консултации по проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Трекляно и Екологична оценка (ЕО) към него.
    Общите устройствени планове, възложени по реда на ЗУТ и включени в Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО) подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по ЕО се съвместяват изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете.

    За повече информация прочетете тук.

    Опорен план.
    Регионален контекст.
    ОУПО - Трекляно - 10.2019 - 25000.
    Демография.
    ОУПО Трекляно - Схема КИН 10.2019 25000.
    Приложение 1Б Режими КИН Трекляно.
    Система обитаване.
    Приложение 1Б таблица НКЦ Трекляно.
    Управление.
    Концепция.
    ВИК.
    60-57 ОУПО Трекляно - схема електро 09.2019 50000.
    60-57 ОУПО Трекляно - схема транспорт 09.2019 50000.
    Детайл Трекляно.
    Обяснителна записка ПП ОУПО Трекляно.
    Powered by Община Трекляно © 2012