Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   ЗАКОН ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Община Трекляно събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.
   Съгласно Заповед № РД-01-05-235/28.06.2018 г. на Кмета на олщина Трекляно за длъжностно лице по защита на личните данни е определена Мария Зиновиева на длъжност началник отдел ФСУ, МДТ и ЕФ при облщина Трекляно
   Тел. за кантакти 0879400526
   e-mail: obshtina_treklqno@abv.bg
   Powered by Община Трекляно © 2012