Анкета :

Харесвате ли Община Трекляно ?
Разбира се, много красиво място!
Да.
Не бих отишъл там.

Поставете вашата реклама тук :


ЗАКОН ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Община Трекляно събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.
Съгласно Заповед № РД-01-05-235/28.06.2018 г. на Кмета на олщина Трекляно за длъжностно лице по защита на личните данни е определена Мария Зиновиева на длъжност началник отдел ФСУ, МДТ и ЕФ при облщина Трекляно
Тел. за кантакти 0879400526
e-mail: obshtina_treklqno@abv.bg
Powered by Община Трекляно © 2012