Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    ЗАКОН ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Община Трекляно събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.
    Съгласно Заповед № РД-01-05-235/28.06.2018 г. на Кмета на олщина Трекляно за длъжностно лице по защита на личните данни е определена Мария Зиновиева на длъжност началник отдел ФСУ, МДТ и ЕФ при облщина Трекляно
    Тел. за кантакти 0879400526
    e-mail: obshtina_treklqno@abv.bg
    Powered by Община Трекляно © 2012