Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    РЕШЕНИЯ ОбС ЗА МАНДАТ 2019-2023г.


    Решениe 1

    Покана

    Решения 2-13

    Проект-правилник

    Мотиви-Правилник-ОбС Трекляно

    Покана

    Решения 14-22

    Приложение №1 към зем. търг

    Решения 1-9

    Покана

    Решения 10-24

    Програма за закр.на детето

    Покана

    Решения 25-32

    Покана

    Решения 33-34

    мотиви Наредба ОР

    Покана

    Правилник за подпомагане - 2020год

    Мотиви - стр. 1

    Мотиви - стр. 2

    Решение 36

    Покана за отчет - качено на 02.06.2020г.

    Покана - качено на 17.06.2020г.

    Решения 38-52 - качено на 02.07.2020г.

    Покана - качено на 23.07.2020г.

    Решения 53-57 - качено на 05.08.2020г.

    Решения 58-67 - качено на 02.09.2020г.

    Обявление РС - Кюстендил - качено на 04.09.2020г.

    Решения 68-73 - качено на 02.10.2020г.

    Допълнение ПОДОбС - качено на 23.10.2020г.

    Решения 74-77 - качено на 06.11.2020г.

    Решения 78-88 - качено на 30.11.2020г.

    План сметка - качено на 01.12.2020г.

    Мотиви - качено на 01.12.2020г.

    Процедура за избор на съдебен заседател - качено на 03.12.2020г.

    Обявление - качено на 09.12.2020г.

    Доклад - част 1 - качено на 22.12.2020г.

    Доклад - част 2 - качено на 22.12.2020г.

    Решения 89-99 - качено на 23.12.2020г.

    ДЗ ПАСИЩА - общо и индивидуално - качено на 12.01.2021г.

    годишен план за паша 2020 г. - 2021 г. - качено на 12.01.2021г.

    Общо - качено на 12.01.2021г.

    Индивидуално - качено на 12.01.2021г.

    ПАСИЩА , МЕРИ, НИВИ, ПРОГРАМА ЗЕМЯ - качено на 12.01.2021г.

    Покана за отчет - качено на 12.01.2021г.

    ОТЧЕТ ЗA 2020г. - качено на 14.01.2021г.

    Разходи по общински дейности - качено на 14.01.2021г.

    Разходи по държавни дейности - качено на 14.01.2021г.

    Решения 1-7 - качено на 02.02.2021г.

    Мотиви_НИД на Наредба по ЗВМД - качено на 17.02.2021г.

    Решения 8-21 - качено на 26.02.2021г.

    Покана - качено на 17.03.2021г.

    Решения 22-30 - качено на 31.03.2021г.

    ПРОЕКТ! ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА Трекляно ЗА 2021 ГОДИНА - качено на 27.04.2021г.

    Решения 31-41 - качено на 05.05.2021г.

    Покана - качено на 19.05.2021г.

    Решения 42-49 - качено на 31.05.2021г.

    Решения 50-56 - качено на 05.07.2021г.

    Покана - качено на 21.07.2021г.

    Решения 57-64 - качено на 30.07.2021г.

    Решения 65-71 - качено на 30.08.2021г.

    Обявление КОС - качено на 31.08.2021г.


    Powered by Община Трекляно © 2012