Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    РЕШЕНИЯ ОбС ЗА МАНДАТ 2019-2023г.


    Решениe 1

    Покана

    Решения 2-13

    Проект-правилник

    Мотиви-Правилник-ОбС Трекляно

    Покана

    Решения 14-22

    Приложение №1 към зем. търг

    Решения 1-9

    Покана

    Решения 10-24

    Програма за закр.на детето

    Покана

    Решения 25-32

    Покана

    Решения 33-34

    мотиви Наредба ОР

    Покана

    Правилник за подпомагане - 2020год

    Мотиви - стр. 1

    Мотиви - стр. 2

    Решение 36

    Покана за отчет - качено на 02.06.2020г.

    Покана - качено на 17.06.2020г.

    Решения 38-52 - качено на 02.07.2020г.

    Покана - качено на 23.07.2020г.

    Решения 53-57 - качено на 05.08.2020г.

    Решения 58-67 - качено на 02.09.2020г.

    Обявление РС - Кюстендил - качено на 04.09.2020г.

    Решения 68-73 - качено на 02.10.2020г.

    Допълнение ПОДОбС - качено на 23.10.2020г.

    Решения 74-77 - качено на 06.11.2020г.

    Решения 78-88 - качено на 30.11.2020г.

    План сметка - качено на 01.12.2020г.

    Мотиви - качено на 01.12.2020г.

    Процедура за избор на съдебен заседател - качено на 03.12.2020г.

    Обявление - качено на 09.12.2020г.

    Доклад - част 1 - качено на 22.12.2020г.

    Доклад - част 2 - качено на 22.12.2020г.

    Решения 89-99 - качено на 23.12.2020г.

    ДЗ ПАСИЩА - общо и индивидуално - качено на 12.01.2021г.

    годишен план за паша 2020 г. - 2021 г. - качено на 12.01.2021г.

    Общо - качено на 12.01.2021г.

    Индивидуално - качено на 12.01.2021г.

    ПАСИЩА , МЕРИ, НИВИ, ПРОГРАМА ЗЕМЯ - качено на 12.01.2021г.

    Покана за отчет - качено на 12.01.2021г.

    ОТЧЕТ ЗA 2020г. - качено на 14.01.2021г.

    Разходи по общински дейности - качено на 14.01.2021г.

    Разходи по държавни дейности - качено на 14.01.2021г.

    Решения 1-7 - качено на 02.02.2021г.

    Мотиви_НИД на Наредба по ЗВМД - качено на 17.02.2021г.

    Решения 8-21 - качено на 26.02.2021г.

    Покана - качено на 17.03.2021г.

    Решения 22-30 - качено на 31.03.2021г.

    ПРОЕКТ! ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА Трекляно ЗА 2021 ГОДИНА - качено на 27.04.2021г.

    Решения 31-41 - качено на 05.05.2021г.

    Покана - качено на 19.05.2021г.

    Решения 42-49 - качено на 31.05.2021г.

    Решения 50-56 - качено на 05.07.2021г.

    Покана - качено на 21.07.2021г.

    Решения 57-64 - качено на 30.07.2021г.

    Решения 65-71 - качено на 30.08.2021г.

    Обявление КОС - качено на 31.08.2021г.

    Решения 72-76 - качено на 29.09.2021г.

    План сметка 2022 - качено на 30.09.2021г.

    Решения 77-81 - качено на 25.10.2021г.

    ПО-ОПР 2014-2020 - Доклад - качено на 25.10.2021г.

    Становище - качено на 11.11.2021г.


    Решения до № 87 - качено на 29.11.2021г.

    Решение № 88 - качено на 01.12.2021г.

    Обява - качено на 09.12.2021г.

    Покана - качено на 15.12.2021г.

    Решения до № 91 - качено на 22.12.2021г.

    Паша 2022-2023г. - качено на 07.01.2022г.

    ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОИ 2022 Г.. - качено на 12.01.2022г.

    Покана - качено на 19.01.2022г.

    Решения 1-8 - качено на 31.01.2022г.

    Покана - качено на 16.02.2022г.

    Решения 9-16 - качено на 28.02.2022г.

    Програ Закрила на детето - качено на 10.03.2022г.

    Решения 17-26 - качено на 01.04.2022г.

    Покана - качено на 20.04.2022г.

    Решения 27-34 - качено на 03.05.2022г.

    Решения 35-40 - качено на 27.05.2022г.

    Покана - качено на 15.06.2022г.

    Решения 41-50 - качено на 28.06.2022г.

    Докладна записка - качено на 27.07.2022г.

    Решения 51-54 - качено на 29.07.2022г.

    Проект за нова Наредба - качено на 10.08.2022г.

    Решения 55-63 - качено на 29.08.2022г.

    Решения 64-72 - качено на 04.10.2022г.

    План - сметка - качено на 24.10.2022г.

    Решения 73-80 - качено на 31.10.2022г.

    Решения 81-86 - качено на 06.12.2022г.

    Решение 87 - качено на 16.12.2022г.

    Решения 88-93 - качено на 23.12.2022г.

    Годишен план за паша 2023-2024 г. - качено на 04.01.2023г.

    ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. - качено на 11.01.2023г.

    Решения 1-12 - качено на 27.01.2023г.

    Покана - качено на 15.02.2023г.

    Решения 13-16 - качено на 27.02.2023г.

    ПРОГРАМА КУЧЕТА - качено на 28.02.2023г.

    Покана - качено на 09.03.2023г.

    Решения 17-30 - качено на 03.04.2023г.

    Решения 31-33 - качено на 28.04.2023г.

    Решения 34-41 - качено на 05.06.2023г.

    Решения 42-47 - качено на 30.06.2023г.

    Решения 48-54 - качено на 31.07.2023г.

    Покана - качено на 16.08.2023г.

    Решения 55-60 - качено на 28.08.2023г.

    Решения 61-63 - качено на 13.09.2023г.


    Powered by Община Трекляно © 2012