Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   РЕШЕНИЯ ОбС ЗА МАНДАТ 2015-2019г.


   Решениe 1

   Решения 2-11

   Решения 12-28

   Покана

   Програма за управление

   Покана

   Обява

   Решения - 29-43

   Бюджет 2016г.

   Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016.

   Покана

   Решения - 44-57

   Финансов отчет 2015

   План 2016

   Решения 58-69

   Общинска ПЗД 2016

   Покана

   Решения - 70-84

   Покана

   Решения Обл. Кюстендил

   Покана

   Решения - 85-92

   Покана

   Решения - 93-97

   Ф. отч. I-во пол.

   Покана

   Решения - 98-106

   Покана

   Решения - 107-117

   Покана

   Решения - 117a-123

   Покана

   Решения - 124-132

   Покана

   Решения - 133-145


   Решения - 146-155

   Наредба за пожарна безопасност

   Пр. бюджет 2017 година

   Фин.отчет 2016г.

   Покана

   Решения 22-30

   Покана

   Решения 31-40

   Решения 41-44

   Покана

   Решения 45-56

   Покана

   Решения 57-65

   Декл.чл.12.т.1 на ОбС

   Решения 66-78

   Покана

   Решения 79-89

   РЕШЕНИЕ 03.08.2017

   Мотиви

   Докладна 07.09

   Покана

   Решения 90-93

   Решения 94-99

   Приложение № 1.docx

   Покана

   План ОбС 2018

   Решения 100-112

   Покана

   Покана

   Решения 113-124

   Решение 125

   Покана

   Решения 1-17

   Покана

   Решения 18-28

   Покана

   Решения 28-39

   Покана

   Решения 40-44

   Решения 45-50

   Решения 51-58

   Покана

   Покана

   Решения 59-66

   Решения 67-75

   Покана

   Решениe 76

   Решения 77-82

   Покана

   Решения 83-91

   Решения 92-108

   Мотиви

   Годишен план за паша 2019-2020г.

   Приложение 1

   Приложение 2

   Решения 109-115

   Програма земя 2019г.

   Докладна записка за определяне
   размера на данъците и таксите през 2019г
   .


   Отчет касово изпълнение 2018г.

   Общински дейности 2018 - 1ва част

   Общински дейности 2018 - 2ра част

   Държавни дейности 2018г.

   Проекто-бюджет за 2019г.

   Решения 1-5

   Решения 6-19

   Програма за Закрила на детето

   Решения 20-27

   Покана

   Решения 28-30

   Решения 31-36


   Powered by Община Трекляно © 2012