Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    РЕШЕНИЯ ОбС ЗА МАНДАТ 2015-2019г.


    Решениe 1

    Решения 2-11

    Решения 12-28

    Покана

    Програма за управление

    Покана

    Обява

    Решения - 29-43

    Бюджет 2016г.

    Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016.

    Покана

    Решения - 44-57

    Финансов отчет 2015

    План 2016

    Решения 58-69

    Общинска ПЗД 2016

    Покана

    Решения - 70-84

    Покана

    Решения Обл. Кюстендил

    Покана

    Решения - 85-92

    Покана

    Решения - 93-97

    Ф. отч. I-во пол.

    Покана

    Решения - 98-106

    Покана

    Решения - 107-117

    Покана

    Решения - 117a-123

    Покана

    Решения - 124-132

    Покана

    Решения - 133-145


    Решения - 146-155

    Наредба за пожарна безопасност

    Пр. бюджет 2017 година

    Фин.отчет 2016г.

    Покана

    Решения 22-30

    Покана

    Решения 31-40

    Решения 41-44

    Покана

    Решения 45-56

    Покана

    Решения 57-65

    Декл.чл.12.т.1 на ОбС

    Решения 66-78

    Покана

    Решения 79-89

    РЕШЕНИЕ 03.08.2017

    Мотиви

    Докладна 07.09

    Покана

    Решения 90-93

    Решения 94-99

    Приложение № 1.docx

    Покана

    План ОбС 2018

    Решения 100-112

    Покана

    Покана

    Решения 113-124

    Решение 125

    Покана

    Решения 1-17

    Покана

    Решения 18-28

    Покана

    Решения 28-39

    Покана

    Решения 40-44

    Решения 45-50

    Решения 51-58

    Покана

    Покана

    Решения 59-66

    Решения 67-75

    Покана

    Решениe 76

    Решения 77-82

    Покана

    Решения 83-91

    Решения 92-108

    Мотиви

    Годишен план за паша 2019-2020г.

    Приложение 1

    Приложение 2

    Решения 109-115

    Програма земя 2019г.

    Докладна записка за определяне
    размера на данъците и таксите през 2019г
    .


    Отчет касово изпълнение 2018г.

    Общински дейности 2018 - 1ва част

    Общински дейности 2018 - 2ра част

    Държавни дейности 2018г.

    Проекто-бюджет за 2019г.

    Решения 1-5

    Решения 6-19

    Програма за Закрила на детето

    Решения 20-27

    Покана

    Решения 28-30

    Решения 31-36

    Решения 37-45

    Решения 46-51

    Мотиви към наредба УО

    Решения 52-60

    Решения 61-70


    Powered by Община Трекляно © 2012