Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Проекти


    проект "Нови възможности за грижа"

    Обява

    Информация 02.2016

    ОП РЧР програма "Независим живот"

    Звено за социални услуги - достоен и независим живот

    Стартиране на проекта

    Списък на персонала предоставящ услуги проект "Звено за социални услуги - достоен и независим живот"

    СПИСЪК НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ

    Провеждане на заключителна информационна среща - публикувано на 31.05.2018

    Информация във връзка с приключване на проект - публикувано на 31.05.2018

    Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО "Рила Еко" - публикувано на 12.04.2019

    Информация проект 0027-С01 - публикувано на 27.05.2020


    Анонсиращо прессъобщение - Стартова прес. - публикувано на 06.08.2020


    Анонсиращо прессъобщение - след стартова прес. - публикувано на 12.08.2020


    Анонсиращо прессъобщение - публикувано на 18.08.2021


    Прессъобщение - публикувано на 26.08.2021


    Прессъобщение - публикувано на 09.10.2023    Powered by Община Трекляно © 2012