Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Общинска собственост    ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА т

    Обява 1

    Обява 2

    Обява 3

    Обява 4

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА 09,05,2014 Г.

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА 10,05,2014 Г.

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ НА 12,05,2014 Г.

    РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ ПРОВЕДЕН НА 14.05.2014 Г.

    Заповеди споразумения 12.05.2015 г.
    Заповед РД-05-242 от 05.08.2015.
    Областна служба Земеделие
    Протокол комисия
    Годишен план за паша 2016 год.
    Чешлянци
    Горно кобиле
    Средорек
    Заповед общ.собственост
    Заповед общ.собственост 08.2017
    Община Трекляно
    Писмо
    Обява
    Писмо
    Обява
    Заповеди - споразумения
    Обява
    Търг-26
    Протоколи - отдадена земя
    Годишен план за паша 2018-2019г.
    Списък на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване
    Списък на пасищата, мерите и ливадите за общо ползване
    Заповед Средорек 2018-2019г.
    Заповед Косово 2018-2019г.
    Заповед Брест 2018-2019г.
    ОБЯВА - 18.01.19
    Злогош - 28.12.18
    Трекляно - 28.12.18
    Заповед резултати
    Протокол търг ниви - 18.01.2019
    Обява - 15.08.2019
    Обява - 09.09.2019
    Обява - 12.12.2019
    Заповед Трекляно - 30.12.2019
    ЗАПОВЕД 24.01.2020 г. - резултати.pdf
    ПРОТОКОЛ търг ниви 24.01.2020 г.
    Годишен план за паша 2020 г.-2021г.
    ПАСИЩA , МЕРИ, НИВИ, ПРОГРАМА ЗЕМЯ 2020Г.
    Приложение №2
    Протокол - пасища
    Заповед ОДЗГ
    Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
    Обява конкурс -Трекляно
    ЗАПОВЕД 30.10.2020 г. - резултати
    Заповед - ОД -Земеделие
    ПРОТОКОЛ - ПАСИЩА - 10м.2020 г.
    ПРОТОКОЛ ниви К 30.10.2020 г.
    Обява на основание чл. 72б, ал. 3 и 4 от ПП ЗСПЗЗ
    Обява - 22.12.2020
    РД-04-293/30.12.2020
    РД-04-294/30.12.2020
    ЗАПОВЕД 06.01.2021 г. - резултати
    ПРОТОКОЛ конкурс ниви 06.01.2021 г.
    ПРОТОКОЛ - ПАСИЩА - м. февруари 2021 г.
    ЗАПОВЕД 02.07.2021 г. - резултати
    ПРОТОКОЛ търг магазин 02.07.2021 г.
    Заповед РД-07-55 от 27.07.2021 г.
    Обява
    Обява
    Споразумения
    Протокол - разпределяне 21-22 г.
    Обява
    Обява
    Масиви - качено на 07.09.2022г.
    Заповеди чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - качено на 10.10.2022г.
    Обява - качено на 09.11.2022г.
    ЗАПОВЕД прекратяване АГРОКИС - качено на 21.11.2022г.
    Протокол - пасища - 2023г. - качено на 15.02.2023г.
    Обява - качено на 13.09.2023г.
    Брест - качено на 10.10.2023г.
    Габрешевци - качено на 10.10.2023г.
    Злогош - качено на 10.10.2023г.
    Косово - качено на 10.10.2023г.
    Средорек - качено на 10.10.2023г.
    Чешлянци - прекратяване - качено на 10.10.2023г.
    Обява - качено на 06.11.2023г.
    Заповед РД-07-73 от 03.11.2023г. - стр. 1 - качено на 06.11.2023г.
    Заповед РД-07-73 от 03.11.2023г. - стр. 2 - качено на 06.11.2023г.
    Обява - качено на 05.12.2023г.
    Заповеди - качено на 04.01.2024г.
    ПРО. - ПАСИЩА - април 2024г. - качено на 29.04.2024г.

    © 2012