Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   Общинска собственост   ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА т

   Обява 1

   Обява 2

   Обява 3

   Обява 4

   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА 09,05,2014 Г.

   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА 10,05,2014 Г.

   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ НА 12,05,2014 Г.

   РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРГ ПРОВЕДЕН НА 14.05.2014 Г.

   Заповеди споразумения 12.05.2015 г.
   Заповед РД-05-242 от 05.08.2015.
   Областна служба Земеделие
   Протокол комисия
   Годишен план за паша 2016 год.
   Чешлянци
   Горно кобиле
   Средорек
   Заповед общ.собственост
   Заповед общ.собственост 08.2017
   Община Трекляно
   Писмо
   Обява
   Писмо
   Обява
   Заповеди - споразумения
   Обява
   Търг-26
   Протоколи - отдадена земя
   Годишен план за паша 2018-2019г.
   Списък на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване
   Списък на пасищата, мерите и ливадите за общо ползване
   Заповед Средорек 2018-2019г.
   Заповед Косово 2018-2019г.
   Заповед Брест 2018-2019г.
   ОБЯВА - 18.01.19
   Злогош - 28.12.18
   Трекляно - 28.12.18
   Заповед резултати
   Протокол търг ниви - 18.01.2019
   Обява - 15.08.2019
   Обява - 09.09.2019
   Обява - 12.12.2019
   Заповед Трекляно - 30.12.2019

   Powered by Община Трекляно © 2012